GÜNCEL İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR

GÜNCEL İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR

PROGRAM

07 Aralık 2019

 

13.30 – 14.15 Yoğun bakımda invazif fungal infeksiyonlara

yaklaşım

Dr. Barçın Öztürk

 

14.15 - 15.00 Hastane infeksiyonu etkeni zigomiçetler

 

Dr. Çağrı Ergin

 

15.00- 15.45 Olgu sunumu: İmmünomodülatör kullanan bir

olguda gelişen mukormikoz

 

Dr. Meltem Taşbakan

 

15.45 -16.00 Çay/Kahve arası

 

16.00 - 17.00 ‘‘Kandidemide mortalite ile ilişkili risk

faktörlerinin araştırılması“ çalışmasının

sonuçlarının irdelenmesi

Dr. Murat KUTLU

 

‘‘Antifungal nokta prevalans” çalışmasının

sonuçlarının gözden geçirilmesi

 

17.00 – 20.00 5. OLAĞAN GENEL KURUL

Destek Veren Kuruluşlar
destek verneler
DUYURULAR
Bamçag Bülteni Şubat 2013
Bamçag Bülteni Şubat 2012
Bamçag Bülteni Ocak 2012
Bamçag Bülteni Kasım 2011
Bamçag Bülteni Ekim 2011
Bamçag Bülteni Eylül 2011