BAMÇAG Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulu 11 Aralık 2015 Cuma günü Mantar Simpozyumu-IV Amara Sealight Hotel Kuşadası’ında gerçekleştirilmiştir. Divan Kurulunun oluşturulmasından sonra faaliyet raporları ve denetleme kurulunun raporları sunulmuş ve oylama sonucunda kabul edilmiştir. Ardından yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimlerine geçilmiştir. Yapılan seçimde Vildan Avkan Oğuz, Meltem Taşbakan, Özge Turhan, Onur Kaya, Şerife Barçın Öztürk yeni yöntemi kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Olağan Genel Kurulun ardından ilk toplantısını yapan yeni yönetim kurulu üyeleri görev dağılımını aşağıdaki gibi gerçekleştirmiştir. Eski yönetim kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar dileriz.

BAMÇAG Derneği  3. Dönem Yönetim Kurulu:

Dr. Vildan Avkan Oğuz (Başkan)

Dr. Meltem Taşbakan (1.Başkan Yardımcısı)

Dr. Özge Turhan (2.Başkan Yardımcısı)

Dr. Onur Kaya (Genel Sekreter)

Dr. Ş.Barçın Öztürk (Sayman )

Destek Veren Kuruluşlar
destek verneler
DUYURULAR
Bamçag Bülteni Şubat 2013
Bamçag Bülteni Şubat 2012
Bamçag Bülteni Ocak 2012
Bamçag Bülteni Kasım 2011
Bamçag Bülteni Ekim 2011
Bamçag Bülteni Eylül 2011