HAKKIMIZDA

BAMÇAG Derneği  4. Dönem Yönetim Kurulu:

Selda Sayın Kutlu (Başkan)

Çağrı Ergin (Başkan yardımcısı)

Gülşen Mermut

Onur Kaya (Sekreter)

Ş.Barçın Öztürk (Sayman)

Dernek Tarihçesi: Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu (BAMÇAG), 2006 yılında Batı Anadolu Bölgesindeki, özellikle de bağışıklığı baskılanmış hastaları izleyen uzman hekimlerin mantar infeksiyonları konusunda bilgi paylaşımlarını sağlamak, dil birliği oluşturmak ve diğer uzmanlık alanlarının temsilcileri ile işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş amatör ve bağımsız bir çalışma grubudur. İlk olarak Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarından oluşan grup ilk toplantısını 15-16 Nisan 2006 tarihlerinde Aydın’da gerçekleştirmiştir. Daha sonra sırasıyla BAMÇAG’a Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nden İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları ve yine tüm katılımcı kurumlardan Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları katılmıştır.

Grup kuruluşundan bu yana yılda en az 3 kez kendi içinde toplantılarla kuruluş amacına yönelik olarak, üyeler arasında bilgi paylaşımı ve dil birliği oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu toplantılarda önceden seçilen bilimsel konuların paylaşımı yanı sıra üçüncü yıldan itibaren çok merkezli çalışma planları ve sonuçları da konuşulmaktadır. Başlangıçta bilgi düzeyini artırma ve ortak protokoller oluşturma amacıyla toplanan grup günümüzde artık konular derinlemesine tartışıldığında bilimsel eserler de meydana getirmeye başlamıştır. İlk bilimsel eserimiz Klimik Dergisi Cilt 21 Özel Sayı 2’dir. Bu özel sayı grup üyelerinin “Akciğer’in İnvazif Mantar İnfeksiyonları” konusundaki derlemelerinden oluşmaktadır. Bu derlemelerden başka, planlanan çok merkezli çalışmalar da birer birer kongrelerde sunulmakta ve yayınlanmaktadır. BAMÇAG kendi üyeleri ile yaptığı bilimsel içerikli toplantıların tartışma ortamını bölgedeki diğer uzmanlara da taşımak amacıyla bölgesel simpozyumlar yapma kararı almış ve bunların ilkini 12-13 Aralık 2009 tarihinde Çeşme-İzmir’de gerçekleştirmiştir. Mantar Simpozyumu I adıyla gerçekleştirilen bu bilimsel toplantının gördüğü ilgi üzerine Mantar Simpozyumu II-Candida 16-18 Aralık 2011 Kuşadası Aydın’da düzenlenmiş ve 2 yılda bir Aralık ayında benzeri bilimsel toplantılar yapılmasına karar verilmiştir.

2013 yılında BAMÇAG aktivitelerini bir dernek çatısı altında sürdürmeye karar vermiş ve 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu (BAMÇAG) Derneği kurulmuştur.ÜYELER

Adnan Menderes Üniversitesi  Tıp Fakültesi
Dr. M. Bülent Ertuğrul
Dr. Barçın Öztürk
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Özge Turhan
Dr. Betil Özhak Baysan
 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Çiğdem Banu Çetin
Dr. Şebnem Şenol
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Hüsnü Pullukçu
Dr. Meltem Taşbakan
Dr. Dilek Metin
Dr. Gülşen Mermut
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Nur Yapar
Dr. Vildan Avkan-Oğuz
Dr. Sema Alp-Çavuş
Dr. Oya Özlem Eren Kutsoylu
 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Selda Sayın-Kutlu
Dr. Çağrı Ergin
Dr. Murat Kutlu
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Onur Kaya

Destek Veren Kuruluşlar
destek verneler
DUYURULAR
Bamçag Bülteni Şubat 2013
Bamçag Bülteni Şubat 2012
Bamçag Bülteni Ocak 2012
Bamçag Bülteni Kasım 2011
Bamçag Bülteni Ekim 2011
Bamçag Bülteni Eylül 2011